Styrelsen för verksamhetsåret 2023/2024

Ordförande:  Marie Lindblad (lott 59/60) - lindblad_m@hotmail.com

V. ordförande: Ulf Tornberg (lott 97)

Sekreterare:  Björn Nilsson (lott 53/54)

Kassör:  Anders Baihofer (lott 33/35)

Ledamot: Cecilia Peltola (lott 18)

                          Adjungerad medlem av styrelsen:  Jonna Stoltz 


Övriga förtroendevalda

Revisor: Odd Johansson (lott 89/90)
Revisorssuppleant: Marit Lenman (lott  87/88)
Valberedning: Jonas Phukiew Lind (lott 3-6) &
Fredrik Edsäter (lott 99)
Kontakta oss i styrelsen