FAQ

AKTIVITETER

Vanligtvis ordnas årligen en utflykt, en sommarfest, ett par "after garden" under sommaren, loppis och en massa andra aktiviteter. Håll utkik på anslagstavlorna, i FB-gruppen och i nyhetsbreven.

ANSLAGSTAVLOR

Det finns tre anslagstavlor som är placerade vid ingångarna till området. Dessa är ett verktyg för att informera områdets medlemmar.

EL

Det är tyvärr inte längre möjligt att köpa el från föreningen. Det är LKC (Lunds kolonisters centralförening) har tagit detta beslut på grund av säkerhetsskäl efter uppmaning från kommunen.

GEMENSAMMA YTOR OCH BYGGNADER

Föreningen brukar ha två gemensamma röjardagar på år där vi tillsammans tar hand om de gemensamma ytorna. Röjardagarna avslutas med gemensam korvgrillning.

LKC
Koloniföreningarna i Lunds kommun har en paraplyorganisation som heter Lunds Kolonisters Centralförening (LKC). LKC skall ta tillvara föreningarnas gemensamma intressen.
Lunds Kolonisters Centralförening: En sammanslutning av koloniföreningarna i Lunds kommun (lkclund.se)

Medlemsrabatter

LKC (Lunds kolonisters centralförening) har förhandlat fram förmånliga rabatter åt dig. Gå in på www.lkclund.se för att läsa om de aktuella företagen och rabatterna. Har du inget rabattkort: kontakta styrelsen.

NYCKLAR
Nycklar till grindar och toalett ägs av markägaren och kvitteras ut hos kommunen. Kontakta kolonier@lund.se

NYHETSBREV

Föreningen skickar ut nyhetsbrev ca 4 ggr om året för att informera medlemmarna om vad som händer på området. Får du inte nyhetsbrevet? Skicka din e-postadress till styrelsen och vilken koloni du har.

Paviljongen

Vår gemensamma paviljong kan lånas av medlemmar för 150 kr per tillfälle. Man bokar paviljongen genom någon i styrelsen. Betalning sker i första hand till föreningens konto eller via Swish (ange att det gäller paviljongen).

Sparbanken Skåne: Clearingnummer: 8313-9 Kontonummer: 534 030 133-1

Swish Öster 1: 123 382 30 36

Sociala medier

Facebook: Sluten grupp med namnet ”Koloniföreningen Öster 1 Lund” Instagram: @oster1lund

Toaletterna

Toaletterna ska städas från april till oktober. Medlemmarna uppmanas att ansvar för minst en veckas toalettstädning. Under den veckan städar man toaletterna två gånger eller mer vid behov. Städredskap finns i förrådet vid toaletterna. Nyckel får man av den som haft förutgående städvecka. När man gjort sin vecka får man 150 kr i återbetalning.

VERKTYG

Gemensamma skottkärror och stegar finns vid komposten. Övriga verktyg finns att låna mot en ”slitageavgift”, prata med styrelsen.

Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Till föreningens årsmöte ska alla medlemmar kallas genom anslag på föreningens anslagstavla senast två veckor innan mötet hålles. I kallelsen skall anges vilka ärendet årsmötet har att behandla. Årsmötet hålles före juni månads utgång. Källa: Föreningens stadgar från 1995.

För allas trevnad, tänk på:

  • att grovsopor, rotklumpar och grövre grenar INTE får slängas i/vid komposterna. Detta får man själv frakta bort till återvinningsanläggningen då detta inte ingår i den kommunala servicen vi betalar för.
  • att det enbart är hushållsavfall som får slängas i soptunnorna uppe vid toaletterna. Övrigt avfall får du ta med till återvinningsanläggningen.
  • att klippa bort skott/grenar som sträcker sig ut över gångar/in till din granne.
  • att rensa ogräset på gångarna kring din kolonilott (halva bredden, ibland hela).
  • att endast köra in på området med bil vid t.ex. på/avlastning av tyngre bygg- och/eller trädgårdsmaterial.
  • att vara uppdaterad på kommunens ordningsregler och följ dem, att inte följa dem är grund för att kommunen ska kunna säga upp ditt arrende.
  • att du måste ha bygglov (rivningslov) om du vill ändra, bygga till/nytt eller riva din stuga.

Lunds kommuns
ordningsregler

Regler för bebyggelse på
Öster 1

Köpa en kolonilott i
Lunds kommun

Stadgar - Öster 1