Renoveringen av föreningens paviljong

Föreningen och dess eldsjälar har lagt ner mycket energi och pengar på att renovera föreningens paviljong, den gamla dansrotundan. Den gamla dansrotundan uppfördes tidigt. På 80-90-talet fick paviljongen väggar och fönster. Hösten 2019 blåste ett av fönsterna sönder och det blev akut att göra en insats. Föreningen hade sedan tidigare sparat för att kunna göra en övergripande renovering och den sattes igång våren 2020 och pågår alltjämt (sommaren 2023).